İstanbul Bilgi Üniversitesi
Robotik ve Yapay Zeka Topluluğu

 

1. Lego Uzaktan Kumanda Projesi

 

 

 

1. Lego Uzaktan Kumanda Projesi

1.1 Projenin Amacı

Lego MindStorms setlerinin en büyük dezavantajlarından biri, RCX`de bulunan hafızanın (32kb) ileri düzey projeler geliştirmek için yetersiz olmasıdır. Bu sorunu önlemenin yolu ise RCX`de çalışması planlanan algoritmaların bilgisayarda çalıştırılıp, algoritmanın çıktısı olan motor,sensor hareketlerinin RCX`e gönderilmesidir.

 

Lego MindStorms Setlerinin bu amaç için kızıl ötesi donanımı ve LeJOS`un Lego Kulesi ile RCX arasında haberleşmeyi sağlayan APIleri mevcut (bkz: RCX Haberleşme). Fakat haberleşme için kızıl ötesinin kullanılıyor olması bizi oldukça kısıtlamakta. Çünkü kızıl ötesi haberleşmesi 1-2 metre mesafe ile sınırlı kalmakla beraber kızıl ötesi alıcı/verici ledlerinin birbirlerini görme zorunluluğu olmaktadır.

Bu sorunu önlemek için üçüncü bir cihaz ile Lego Kulesinden yollanan kızıl ötesi ışınların radyo dalgalarına çevirilmesi ve RCX`den tekrar kızıl ötesi ışınlarına çevirilerek alınması gerekmektedir. Lego Uzaktan Kumanda projesi üçüncü bir cihaz olarak cep telefonunu kullanmaktadır.

 

yukarı

1.2 Çalışma Mantığı

**RESIM**

Lego Uzaktan Kumanda projesi bilgisayar ve cep telefonu arasındaki veri aktarımını Sanal Seri Bluetooth Comm Portlarıyla (Virtual Serial Bluetooth Comm Port) gerçekleştiriyor. Seri porttan cep telefonuna gönderilen veri cep telefonuna aktarıldıktan sonra Lego MindStorms`un kızıl ötesi protokolünde RCX`e gönderilmektedir. Benzer şekilde RCX`den gelen veriler uygun kızıl ötesi protokolünde okunup seri porttan bilgisayara gönderilmektedir.

**VIDEO**

 

yukarı

1.3 Proje Ürünleri

Proje ile ilgili dosyalara buradan ulaşabilirsiniz.

 

yukarı

1.4 Projede Yer Alanlar

Hakan Latifaoğlu , hakanlatif@gmail.com

 

yukarı